Открий съкровището

За проекта

Начало / За проекта

Мултимедийният продукт Открий съкровището, състоящ се от интерактивен компакт диск и уебсайт www.otkrivam.com, е реализиран в рамките на двугодишния проект Подпомагане на използването на нови технологии при преподаването, опазването и промоцията на културното и природното наследство, финансиран от Британски съвет България, чрез Фонда на Британския съвет за културно и природно наследство за Югоизточна Европа.

Проектът Децата и културното наследство на Югоизточна Европа е втори етап на двугодишния проект и представлява практическа реализация на Декларацията от Варна, приета на Регионалния форум Културните коридори на Югоизточна Европа (Варна, 20-21 май 2005), проведен под патронажа на Президента на Република България Георги Първанов, Генералния директор на ЮНЕСКО Коичиро Мацуура и Генералния секретар на Съвета на Европа Тери Дейвис.

Проектът е адресиран главно към децата между 6 и 14 години, живеещи в региона на Югоизточна Европа. Той цели да формира у тях познания и чувствителност към културното наследство и конкретно към уникалното наследство на региона; да внушава чувство за регионална принадлежност, споделена отговорност и уважение към ценностите на другите народи, етноси и религии. За целта е създаден двуезичен мултимедиен продукт (на български и английски език), приятелски и отворен, който предоставя на детето активна роля в познавателния процес, превърнат в игра с интригуваща цел.

Проектът е адресиран и към педагозите. При работата върху него е проучен съществуващият световен опит в областта на педагогиката на наследството: на ЮНЕСКО, на Съвета на Европа, на Европейската комисия, на Обединеното кралство и др. Взети са под внимание резултатите от програмата на Съвета на Европа Педагогика на наследството и от съвместните инициативи на Съвета на Европа и Европейската комисия Регионална програма за културното и природното наследство на Югоизточна Европа и Европейски дни на наследството.


© Асоциация за културен туризъм. Всички права запазени.
Проектът е финансиран от
Британски съвет България
Warning: include(counter.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/pixelflo/otkrivam.com/index.php on line 313

Warning: include(): Failed opening 'counter.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/pixelflo/otkrivam.com/index.php on line 313